(063) 425-90-30

Центр клиентского обслуживания

До Апеляційного суду Одеської області
вул. Гайдара, 24-а, м. Одеса, 65078

через Суворовський районний суд м. Одеси
вулиця Чорноморського Козацтва, 68,
Одеса, Одеська область, 65000

Особа що притягується до адміністративної відповідальності:
___________________
м. Одеса, вул. ____________________
паспорт серія __ № _________________
ідентифікаційний номер ________________
т. ____________________

Суд першої інстанції:
Справа № ___________________
Номер провадження _________________

Апеляційна скарга
на постанову Суворовського районного суду м. Одеси від ___________ року

12 грудня 2016 року Суворовський районний суд м. Одеси виніс постанову, якою визнав мене _____________ винним у вчинені правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП України та наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу на користь держави у розмірі 136 гривень.
Cуддя Суворовського районного суду м. Одеси неправильно застосував норми матеріального права та порушив норми процесуального права, що потягло за собою не повне з’ясування усіх обставин справи. Я був позбавлений права надати пояснення по справі та надати докази.


Звертаю увагу суд на те, що Суворовський районний суд м. Одеси, проігнорував моє клопотання про перенесення розгляду справи від ____________ року, вх. № _______, яке було долучено до матеріалів справи (додаток 1, клопотання про перенесення розгляду справи від _______ року, вх. №________) та розглянув справу без моєї участі за правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП.

 
Відповідно до ст. 268 КУпАП при розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбаченого ст. 185 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою.

Тобто, суд порушивши ст. 268 КУпАП, розглянув справу без моєї участі та проігнорував клопотання про перенесення розгляду справи.


По - перше, зазначаю, що Суворовський районний суд м. Одеси, встановив, що вина у вчиненні адміністративного правопорушення підтверджується протоколом про адміністративне правопорушення__ серія №________від __________. (а.с.1) в якому я зазначив, що з правопорушенням не погоджусь. Також, співробітник поліції не дав можливості належним чином викласти свої пояснення у протоколі, та поставити підпис, здійсняв фізичний та психологічний вплив, коли я намагався ознайомитись з протоколом.
В протоколі № ________ були зазначені Івановим М.П. неіснуючі свідки. Мені не були роз’ясненні мої права та обов’язки, також я був позбавлений права скористатися правовою допомогою.

Суворовський районний суд м. Одеси, встановив, що правопорушення підтверджується іншими матеріалами справи, якими не зрозуміло.


По - друге, в матеріалах справи зазначено, що ________________ здійснив злісну непокору законному розпорядженню та вимозі інспектора ПП у м. Одеса, лейтенанта поліції Іванова М. П., а саме не надав документи для складання Постанови.
Відповідно до диску з відеозаписом, який був долучений до матеріалів справи та сайту _________________, я надав співробітнику поліції посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Суд проігнорував належний доказ, який спростовує правопорушення зазначене в протоколі, а саме диск з відеозаписом.


По – третє, необхідність з'ясування суті розпорядження працівника поліції, з метою надання оцінки його законності, випливає, зокрема, і з рішення (Постанови) Верховного Суду України від 03.03.2014 року по справі № 5-49к13, прийнятого внаслідок постановлення Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Вєренцов проти України» від 11.04.2013 року (Заява № 20372/11, статус остаточного 11.07.2013 року). Також з урахуванням п. 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 11.10.2011 року № 10-рп/2011по справі (№ 1-28/2011), необхідним є з'ясування суті непокори для надання висновку про її злісність.
Що стосується вимоги співробітників поліції до особи, яка на їх думку керує транспортним засобом та не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, то відповідальність за дане правопорушення передбачене статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Співробітниками поліції не було складено постанови відповідно до ст. 126 КУпАП, за не пред'явлення для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб.


По-четверте, те, що я нібито «Кидався у бійку, погрожував» - є недостовірною інформацією з боку Іванова М.П., що не підтверджується будь якими доказами.
Згідно ч. 6 п. 15 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 1 від 27.02.2009 року "Про судову практику у справах про захист честі, гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи" недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності, або викладена неправдиво, тобто містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі.
Також, необхідність з'ясування суті розпорядження працівника поліції, з метою надання оцінки його законності, випливає, зокрема, і з рішення (Постанови) Верховного Суду України від 03.03.2014 року по справі № 5-49к13, прийнятого внаслідок постановлення Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Вєренцов проти України» від 11.04.2013 року (Заява № 20372/11, статус остаточного 11.07.2013 року).
З урахуванням п. 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 11.10.2011 року № 10-рп/2011по справі (№ 1-28/2011), необхідним є з'ясування суті непокори для надання висновку про її злісність.
За таких умов, суть правопорушення з кваліфікацією дій за статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення є сумнівною, що є не прийнятним, оскільки, суперечить практиці Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що вина особи повинна бути обґрунтована доказами, що випливають зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту (рішення Європейського суду з прав людини, справа «Коробов проти України» № 39598/03 від 21.07.2011 року), тобто таких, що не залишать місце сумнівам, оскільки наявність останніх не узгоджується із стандартом доказування «поза розумним сумнівом» (рішення від 18.01.1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»); позбавляє суд змоги встановити на виконання положень ст. 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення самі обставини скоєння правопорушення, а саме його, час, місце та інші обставини, призводить до ігнорування прав особи, яку притягають до відповідальності, оскільки позбавляє її права бути проінформованою про характер і причини притягнення до адміністративної відповідальності, не дає змоги підготуватися до свого захисту (враховуючи некоректно викладену суть правопорушення без ідентифікації ключових деталей вчинення імовірного діяння) гарантованого підпунктом «b» п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини.


Відповідно до пункту 1 частини 1статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочате, а розпочате підлягає закриттю у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.
Відповідно до ч. 7 ст. 294 КУпАП, апеляційний суд може дослідити докази, які не досліджувалися раніше. Прошу долучити новий диск з відеозаписом.


Відповідно до ст.ст. 268, 293, 294,-
прошу скасувати постанову судді Суворовського районного суду м. Одеси від ____________ року про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого за ст. 185 КУпАП та закрити провадження у справі.


Додатки:

1. Клопотання про перенесення розгляду справи від _________ року, вх. №__________ – копія;
2. Новий диск з відеозаписом, на якому я надав документи ____________.;
3. Копія протоколу від ____________ року;
4. Авіаквиток _____________, який підтверджує поважність пропуску судового засідання ___________ року;
5. Копія постанови від __________ року по справі № _______________;
6. Постанова від ______________ року з Єдиного державного реєстру судових рішень по спаві № _______________

«__»_________2016 року                                                                                                                                                  _______________________