(063) 425-90-30

Центр клиентского обслуживания

До Суворовського районного суду м. Одеси
65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68


Позивач: _______________
65005, м. Одеса, вул. : _______________
паспорт серія ___________ : _______________
ідентифікаційний номер : _______________
тел. : _______________

Відповідач: : _______________
65066 м. Одеса, : __________________
паспорт серія : _____ідентифікаційний номер : ________________
тел. : _______________

Ціна позову:_______________ гривень

(триста вісімдесят п’ять тисяч чотириста

п’ятдесят дві гривні десять копійок)

Заява про стягнення боргу за договором позики

Між позивачем :_______________, паспорт серія : _____ та відповідачем _______________, паспорт серія_____було укладено:

- договір позики від ______________року, відповідно до якого : ________________отримав у позику від : _______________ грошові кошти у сумі _______доларів США, які повинен був повернути до _______________ року, що підтверджується розпискою, яка підписана особисто відповідачем ( додаток __________, відмітка на листі _____).
- договір позики від 20.05.2016 року, відповідно до якого : _______________отримав у позику від : _______________ грошові кошти у сумі _____доларів США, що підтверджується розпискою, яка підписана особисто відповідачем (додаток _____, відмітка на листі _____)

Відповідач відмовляється повертати борг, ігнорує мої звернення.
Починаючи з 05.07.2016 року по 13.09.2016 року позивач постійно звертався до відповідача, в усній формі вимагав повернення всієї суми боргу, але відповідач не виконував взяті на себе зобов'язання за всіма договорами. До теперішнього часу відповідач борг не повер¬нув, чим взяті на себе зобов'язання не виконав.
Також мною було направлено вимогу про виплату всієї суми боргу.

Станом на _____ року сума боргу становить _____ (чотирнадцять тисяч чотириста п’ятдесят) доларів США, що за інформацією Національного банку України станом на _____ року еквівалентно _____ гривень (триста вісімдесят п’ять тисяч чотириста п’ятдесят дві гривні десять копійок (_____ гривень за _____ доларів США.)
Статтею 1047 ЦК України встановлено, що договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.
На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.
Таким чином, розписки відповідача свідчать про укладення договору позики, що був укладений у простій письмовій формі, відповідно до вимог ст. 1047 ЦК України.
Також, відповідно до Правової позиції Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 18 вересня 2013 року № 6-63цс13, письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, але й факту передачі грошової суми позичальнику.
Відповідно до п. 1 ст. 1049 Цивільного кодексу України , позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.
Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.
Згідно зі ст. 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом (ст. 192 ЦК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 533 ЦК України грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях.
Отже, гривня як національна валюта є єдиним законним платіжним засобом на території України.

На підставі викладеного та згідно ст. 611,625, 1046, 1049, 1050 ЦК, 84, 88 ЦПК,
ПРОШУ:


1. Стягнути з : ______________, ідентифікаційний номер : _______________, паспорт серія : _______________ на користь _______________, ідентифікаційний номер : _______________ паспорт серія : ______________ борг в сумі _______________ гривень (триста вісімдесят п’ять тисяч чотириста п’ятдесят дві гривні десять копійок).
2. Стягнути з : _______________, ідентифікаційний номер : _______________, паспорт серія : _______________ на користь : _______________, ідентифікаційний номер : ______________, паспорт серія : _______________судовий збір в розмірі _______________ гривень (три тисячі вісімсот п’ятдесят чотири гривні п’ятдесят дві копійки) та судовий збір в розмірі _____ гривень (двісті сімдесят п’ять гривень шістдесят копійок).

Додатки:
1. Розписка на _____ доларів США (копія)
2. Розписка на _____ доларів США (копія)
3. Розписка на _____ доларів США (копія)
4. Розписка на _____ доларів США(копія)
5. Розписка на _____ доларів США (копія)
6. Розписка на _____доларів США(копія)
7. Розписка на _____ доларів США(копія)
8. Розписка на _____ доларів США (копія)
9. Паспорт : _______________ (копія)
10. Ідентифікаційний номер : ______________(копія)
11. Паспорт : _____________ (копія)
12. Ідентифікаційний номер : _______________ (копія)
13. Квитанція про сплату судового збору (оригінал)
14. Заява про забезпечення позову від ______________ року (оригінал)
15. Копії документів для відповідача

«__»_________2016 року                                                                                                                                                       ___________________