(063) 425-90-30

Центр клиентского обслуживания

До Приморського районного суду м. Одеси
65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33

Позивач: ____________
м. Южноукраїнськ, вул. _________________
буд. _________
паспорт серії _______________
ідентифікаційний номер _______

Відповідач: _______________

65014, Одеська обл., м. Одеса,
вул. _________, _________; код ЄДРПОУ
__________________
засоби зяв’язку з директором
_____________________
тел. ___________________

Представник позивача: _______________

м. Одеса, вул. _______________
тел. ___________________

Ціна позову: ____________грн.

Позовна заява
про стягнення компенсації за невикористані відпустки, заборгованості по заробітній платі та компенсації заборгованості середнього заробітку за час затримки заробітної плати

Як передбачено ч. 3 ст. 118 ЦПК України позовна заява щодо вимог, визначених у частині першій статті 96 цього Кодексу, може бути подана тільки в разі відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасування його судом.
Для того, щоб реалізувати своє право на звернення до суду з позовною заявою, щодо стягнення заробітної плати, я звернувся до суду в наказному провадженні і в своїх вимогах отримав відмову (відповідно до ухвали від ____________ року). В зазначеній ухвалі вказано, що відмова у прийнятті заяви, унеможливлює повторне звернення з такою самою заявою. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами у позовному порядку.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 100 ЦПК України, суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо із заяви і поданих документів вбачається спір про право.
Відповідно до ст. 3 ЦПК України, я маю право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Мої права були порушені, є спір про право, тому я вимушений звернутися до суду в позовному проваджені.
Територіальна державна інспекція з питань праці (ТДІзПП) в Одеській області розглянула мою заяву, яка надійшла від прокуратури Приморського району, запропонувала мені звернутися із позовом до суду. (Копію відповіді ТДІзПП додаю)
_____________працювала на ТОВ «______________» з ___________ р. по ____________., відповідно до копії трудової книжки та договору (копії документів додаю). Заробітна плата не сплачувалась з ___________., ___________ звільнилась за власним бажанням.
За період роботи позивача на ТОВ «____________» заборгованість по заробітній платі становить ________ грн. Також при звільненні не виплачено компенсацію за невикористані відпустки ( за ________ роки), що становить ___________.
В порядку забезпечення позову, відповідно до ухвали суду від _________ року, я отримав довідку про те, що затримок по видачі заробітної плати не було (довідку додаю) , що було підтверджено карткою співробітника та звітами до податкової інспекції щодо відрахування податків та зборів з заробітної плати __________ ТОВ «___________» не підтвердило факт передачі грошей своєму робітнику, а тільки факт сплати податків. Також ТОВ «___________» надало, відповідно до ухвали суду, довідку про компенсацію за невикористанні відпустки за весь час праці (довідку додаю), в якій також не вказано що була насправді виплачена компенсація.
Право позивача на отримання заробітної плати у встановлені законом строки, компенсації за затримку з виплати заробітної плати та за невикористані відпустки, порушено відповідачем, а тому підлягає захисту.
Згідно з вимогами ст. 115 КЗпП України, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Згідно ст. 83 КЗпП України визначено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.
Відповідно до вимог ст. 116 КЗпП при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення.
Відповідно до ст. 34 Закону України «Про оплату праці», в разі порушення строків виплати заробітної плати працівник має право на компенсацію.
Згідно постанови _________України від ____________ року за №__________ з урахуванням змін від ___________ року відповідач повинен виплатити компенсацію за порушення термінів виплати заробітної плати.
При розгляді трудових спорів позивачі звільняються від сплати судового збору п.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір»
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 47, 83, 95, 115-117 КЗпП України, ст.ст. 3, 88, 118-119 ЦПК України, -

Прошу стягнути з ТОВ «_________» на мою користь
1. заробітну плату у сумі _________ грн;
2. середній заробіток за час затримки виплати заробітної плати з _________ р. по ___________ р. у сумі ___________ грн;
3. компенсації за невикористані щорічні відпустки у сумі ___________грн;

Додатки:
1. Копія паспорту позивача
2. Копія ідентифікаційного номеру позивача
3. Копія довіреності
4. Копія трудового договору
5. Копія трудової книжки
6. Копія відповіді ТДІзПП
7. Копія ухвали суду від ___________ року
8. Копія довідки про те, що затримок по заробітній платі не було
9. Копія довідки про невикористанні відпустки за весь час праці
10. Копія документів для направлення відповідачу

«__»_________ 2015р.                                                                                                                                       _______________________________