(063) 425-90-30

Центр клиентского обслуживания

Комунальному підприємству «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації»
67801, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Суворова, буд. 2

від

Громадянина України
_______________
65072, м. Одеса, _______________
тел.: _______________

 

ЗАПИТ
на інформацію

Я, _______________, будучи членом садівничого товариства «_______________» згідно із рішенням загальних зборів від _____ року (протокол від _____року №_____), отримав у користування земельну ділянку площею _____ га.
Мені як члену садівничого товариства «_____» видано свідоцтво на будівництво літнього садового будинку та госпспоруд за наведеною вище земельною ділянкою площею 0,06 га, номер садової ділянки за проектом організації та забудови території колективного саду – № _____.
При цьому, у свідоцтві вказано, що будівництво дозволено рішенням Сухолиманської сільської ради від _____ року № _____.
Мною особисто та через уповноважених осіб вживалися окремі заходи щодо належного оформлення права власності на вказану земельну ділянку.
Однак, станом на сьогодні усі документи з цього питання втрачені, а повна, об’єктивна та достовірна інформація щодо цієї земельної ділянки відсутня, що перешкоджає мені у реалізації передбачених законодавством прав на земельну ділянку.
З огляду на це, слід зазначити, що згідно із ст. 57 Земельного кодексу України від 18.12.1990 року № 561-XII (чинного на момент отримання мною земельної ділянки у користування) для ведення колективного садівництва кооперативам громадян за рішенням сільської, селищної, міської, районної Ради народних депутатів передаються у власність земельні ділянки, розмір яких не повинен перевищувати 0,12 гектара на одного члена кооперативу.
Земельні ділянки для колективного садівництва складаються із земель загального користування, що перебувають у колективній власності кооперативу, та із земель, що перебувають у приватній власності членів кооперативу.
Громадянам можуть передаватися у власність земельні ділянки для індивідуального садівництва. Розмір цих ділянок не повинен перевищувати 0,12 гектара.
Слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 35 чинного Земельного кодексу України (далі – ЗК України) громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва.
З огляду на те, що повноваження з державної реєстрації прав на нерухоме майно до _____року належали бюро технічної інвентаризації, а також враховуючи відсутність у мене інформації щодо вищенаведеної земельної ділянки, прошу надати інформацію стосовно земельної ділянки площею 0,06 га, яка розташована у садівничому товаристві «Весна» (інші можливі назви – кооператив «Весна», садівничий кооператив «_____») у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області, та була надана мені у користування (номер садової ділянки за проектом організації та забудови території колективного саду – №_____), а саме:
- чи вживалися КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації» будь-які дії або приймалися рішення щодо вищевказаної земельної ділянки (обстеження, технічна інвентаризація, реєстрація прав щодо неї тощо)? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації»;
- чи здійснювалося встановлення меж в натурі (на місцевості) щодо вищевказаної земельної ділянки? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації».
- чи вживалися _______________ заходи щодо приватизації вищенаведеної земельної ділянки або будь-яких інших земельних ділянок у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації»;
- чи приватизовано _______________вищевказану земельну ділянку або будь-які інші земельні ділянки у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації»;
- чи видавався ______________державний акт на право приватної власності на земельну ділянку або будь-який інший відповідний документ щодо вищевказану земельної ділянки або будь-якої іншої земельної ділянки? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації» (державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, свідоцтво, рішення, інші відповідні документи);
- чи виготовлявся (розроблявся) проект землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної ділянки? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації» (проект землеустрою, рішення ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, рішення ради про затвердження проекту землеустрою, матеріали технічної інвентаризації, обстеження тощо);
- чи сформована вищевказана земельна ділянка? Якщо так, то прошу повідомити її кадастровий номер та надати належним чином засвідчені копії усіх документів, що пов’язані із формуванням цієї земельної ділянки;
- чи здійснювало КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації» реєстрацію права власності на вищенаведену земельну ділянку? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації»;
- чи оформлювалося за _______________ будь-яким іншим чином право власності чи право користування вищевказаною земельною ділянкою або будь-якою іншою земельною ділянкою у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації» (листування, відповідні рішення ради, договори, додаткові угоди та додатки до них, проекти землеустрою, матеріали технічної інвентаризації, інші відомості тощо).
Також прошу надати належним чином засвідчені копії матеріалів, що підтверджують розмір вищевказаної земельної ділянки (проект землеустрою, інша земельно-кадастрова документація, дані бюро технічної інвентаризації, відповідні графічні матеріали, дані правлінь товариств і кооперативів тощо).

Запитувана інформація є публічною інформацією в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Так, згідно із ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону доступ до інформації забезпечується шляхом, зокрема, надання інформації за запитами на інформацію.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема, суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.
Таким чином, виходячи з викладеного вище та згідно із Законом КП «Овідіопольське районне бюро технічної інвентаризації» є розпорядником інформації щодо земельної ділянки площею 0,06 га, яка розташована у садівничому товаристві «Весна» (інші можливі назви – кооператив «_______________», садівничий кооператив «_______________») у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області.
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
Згідно із ч. 4 ст. 19 Закону письмовий запит подається в довільній формі.
Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Згідно із ч. 1 ст. 21 Закону інформація на запит надається безкоштовно.
На підставі викладеного вище, відповідно до ст. 1, ст. 3, ст. 5, ст. 13, ст. 19, ст. 20, ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати вищенаведену запитувану інформацію у встановлені Законом порядку та строки.

Про результати розгляду даного запиту на інформацію прошу повідомити за телефоном: _______________для особистого отримання відповіді на запит на інформацію.

Додатки:

1. Копія паспорту _______________
2. Копія витягу зі свідоцтва на будівництво літнього садового будинку та госпспоруд.

З повагою                                                                                                                                      

_____ року                                                                                                                                                                     _______________