(063) 425-90-30

Центр клиентского обслуживания

Сухолиманській сільській раді
Овідіопольського району
Одеської області
67821, Одеська область, Овідіопольський районн, село Сухий Лиман,
вул. Чорноморців, буд. 100

від

Громадянина України
______________
65072, м. Одеса _______________
тел.: _______________

ЗАПИТ
на інформацію

Я, _______________ будучи членом садівничого товариства «_____» згідно із рішенням загальних зборів від _____ року (протокол від _____ року № _____), отримав у користування земельну ділянку площею 0,06 га.
Мені як члену садівничого товариства «_____» видано свідоцтво на будівництво літнього садового будинку та госпспоруд за наведеною вище земельною ділянкою площею 0,06 га, номер садової ділянки за проектом організації та забудови території колективного саду – № _____.
При цьому, у свідоцтві вказано, що будівництво дозволено рішенням Сухолиманської сільської ради від _____року № _____.
Мною особисто та через уповноважених осіб вживалися окремі заходи щодо належного оформлення права власності на вказану земельну ділянку.
Однак, станом на сьогодні усі документи з цього питання втрачені, а повна, об’єктивна та достовірна інформація щодо цієї земельної ділянки відсутня, що перешкоджає мені у реалізації передбачених законодавством прав на земельну ділянку.
З огляду на це, слід зазначити, що згідно із ст. 57 Земельного кодексу України від 18.12.1990 року № 561-XII (чинного на момент отримання мною земельної ділянки у користування) для ведення колективного садівництва кооперативам громадян за рішенням сільської, селищної, міської, районної Ради народних депутатів передаються у власність земельні ділянки, розмір яких не повинен перевищувати 0,12 гектара на одного члена кооперативу.
Земельні ділянки для колективного садівництва складаються із земель загального користування, що перебувають у колективній власності кооперативу, та із земель, що перебувають у приватній власності членів кооперативу.
До земель загального користування належать земельні ділянки, зайняті охоронними зонами, шляхами, проїздами, спорудами та іншими об'єктами загального користування.
На землі загального користування сільською, селищною, міською, районною Радою народних депутатів садівницькому кооперативу видається державний акт на право власності на землю.
На ділянки, що передаються у власність кожному членові садівницького кооперативу, сільськими, селищними, міськими, районними Радами народних депутатів за поданням відповідних кооперативів видається державний акт на право приватної власності на земельну ділянку.
Громадянам можуть передаватися у власність земельні ділянки для індивідуального садівництва. Розмір цих ділянок не повинен перевищувати 0,12 гектара.
Відповідно до ч. 1 ст. 83 чинного на сьогодні Земельного кодексу України (далі – ЗК України) землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 83 ЗК України у комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.
Згідно із п. б ч. 1 ст. 80 ЗК України суб'єктами права власності на землі комунальної власності є територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.
Відповідно до ч. 1 ст. 35 ЗК України громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва.
Стаття 12 ЗК України визначає, що до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить розпорядження землями територіальних громад; передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу; надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу тощо.
Виходячи з повноважень у галузі земельних відносин у сільської ради повинна бути наявна уся інформація щодо земельних ділянок в межах населеного пункту, в тому числі щодо земельної ділянки площею 0,06 га, яка розташована у садівничому товаристві «_____» (інші можливі назви – кооператив «Весна», садівничий кооператив «_____») у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області, та була надана мені у користування (номер садової ділянки за проектом організації та забудови території колективного саду – № _____).
Така інформація є публічною інформацією в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Так, згідно із ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 5 Закону доступ до інформації забезпечується шляхом, зокрема, надання інформації за запитами на інформацію.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються, зокрема, суб'єкти владних повноважень – органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання.
Таким чином, виходячи з викладеного вище та згідно із Законом Сухолиманська сільська рада Овідіопольського району Одеської області є розпорядником інформації щодо земельної ділянки площею 0,06 га, яка розташована у садівничому товаристві «_____» (інші можливі назви – кооператив «Весна», садівничий кооператив «_____») у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області.
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
Відповідно до ч. 3 ст. 19 Закону запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Згідно із ч. 4 ст. 19 Закону письмовий запит подається в довільній формі.
Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
Згідно із ч. 1 ст. 21 Закону інформація на запит надається безкоштовно.
На підставі викладеного вище, відповідно до ст. 1, ст. 3, ст. 5, ст. 13, ст. 19, ст. 20, ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно із даним запитом на інформацію запитується інформація стосовно земельної ділянки площею 0,06 га, яка розташована у садівничому товаристві «_____» (інші можливі назви – кооператив «Весна», садівничий кооператив «Весна») у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області, та була надана мені у користування (номер садової ділянки за проектом організації та забудови території колективного саду – № _____), а також інша інформація щодо мене, _______________, а саме:
- чи здійснювалося встановлення меж в натурі (на місцевості) щодо вищевказаної земельної ділянки? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у Сухолиманській сільській раді Овідіопольського району Одеської області.
- чи вживалися _______________заходи щодо приватизації вищенаведеної земельної ділянки або будь-яких інших земельних ділянок у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у Сухолиманській сільській раді Овідіопольського району Одеської області;
- чи приватизовано _______________ вищевказану земельну ділянку або будь-які інші земельні ділянки у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у Сухолиманській сільській раді Овідіопольського району Одеської області;
- чи видавався _______________ державний акт на право приватної власності на земельну ділянку або будь-який інший відповідний документ щодо вищевказану земельної ділянки або будь-якої іншої земельної ділянки? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у Сухолиманській сільській раді Овідіопольського району Одеської області (державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, свідоцтво, рішення ради, розпорядження (накази) сільського голови, інші відповідні документи);
- чи виготовлявся (розроблявся) проект землеустрою щодо відведення вищевказаної земельної ділянки? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчену копію усіх документів з цього питання, наявних у Сухолиманській сільській раді Овідіопольського району Одеської області (проект землеустрою, рішення ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, рішення ради про затвердження проекту землеустрою, розпорядження (накази) сільського голови тощо);
- чи сформована вищевказана земельна ділянка? Якщо так, то прошу повідомити її кадастровий номер та надати належним чином засвідчені копії усіх документів, що пов’язані із формуванням цієї земельної ділянки;
- чи укладалися Сухолиманською сільською радою Овідіопольського району Одеської області будь-які договори щодо вищевказаної земельної ділянки? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у Сухолиманській сільській раді Овідіопольського району Одеської області (листування, відповідні рішення ради, розпорядження (накази) сільського голови, договори, додаткові угоди та додатки до них тощо);
- за ким на сьогодні зареєстровано право власності на вищенаведену земельну ділянку?
- чи оформлювалося за _______________ будь-яким іншим чином право власності чи право користування щодо вищевказаної земельної ділянки або будь-якої іншої земельної ділянки у селі Сухий Лиман Овідіопольського району Одеської області? Якщо так, то прошу надати належним чином засвідчені копії усіх документів з цього питання, наявних у Сухолиманській сільській раді Овідіопольського району Одеської області (листування, відповідні рішення ради, розпорядження (накази) сільського голови, договори, додаткові угоди та додатки до них тощо).
Також прошу надати належним чином засвідчені копії матеріалів, що підтверджують розмір вищевказаної земельної ділянки (проект землеустрою, інша земельно-кадастрова документація, дані бюро технічної інвентаризації, відповідні графічні матеріали, дані правлінь товариств і кооперативів тощо).
Крім того, прошу надати належним чином засвідчені копії рішення Сухолиманської сільської ради від _____року № _____, а також інших рішень Сухолиманської сільської ради Овідіопольського району Одеської області, прийнятих щодо вищенаведеної земельної ділянки та/або щодо мене, _______________, зокрема, але не виключно, із земельних питань.
Прошу надати вищенаведену запитувану інформацію у встановлені Законом порядку та строки.

Про результати розгляду даного запиту на інформацію прошу повідомити за телефоном: 063-425-90-30 для особистого отримання відповіді на запит на інформацію.

Додатки:

1. Копія паспорту _______________
2. Копія витягу зі свідоцтва на будівництво літнього садового будинку та госпспоруд.

З повагою

______________ року                                                                                                                                                                          ____________________