(063) 425-90-30

Центр клиентского обслуживания

До Приморського районного суду м. Одеси
м. Одеса, вул. Балківська 33

Суддя: _______________
Справа №_______________
Відповідач: _______________
м. Одеса, вул. _______________

Представник відповідача: _______________
м. Одеса, вул. _______________
паспорт серія _____ _______________
ідентифікаційний номер _______________
т. _______________

Заперечення на позовну заяву

_____ року, позивач подав заяву про визнання заповіту недійсним.
_____ року, позивач подав уточнення до позовної заяви про визнання заповіту недійсним.

_____ зазначає, що вважає заповіт недійсним з наступних підстав.

Батьку позивача виповнилося _____ років. В останній рік він хворів раком підшлункової залози, та знаходився на лікуванні в медичному центрі _____. Та в останні дні та на день посвідчення заповіту, на його думку, міг усвідомлювати значення своїх дій та перед смертю, був в стані збудження, дезорієнтований, дісфоричен, доступним лише елементарному контакту , як він вважає є психічним розладом, а після цього у стані сопору, є загальним порушення свідомості.
Позивачем зазначено, що _______________. власноруч не міг підписати заповіт і він був підписаний іншими особами. Також, позивач зазначає, що на його думку не було жодних підстав, мотивів та переконань складати заповіт на користь _______________, а тому вважає, що заповіт якщо і був укладений то під впливом обману, помилки, або ж в момент його вчинення _______________. не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними.
Позивач вказує, що _______________ проходив курс лікування в лікарні, в подальшому до кінця його життя в нього спостерігались збудження, дезорієнтація, дісфорія, він був доступний лише елементарному контакту, а не продуктивному. Також у хворого зникла здатність впізнавати місце, де він знаходиться, пам’ятати те, що з ним відбувається. Позивач вважає, що у _______________ виникла сплутаність свідомості, що він не міг самостійно прийняти будь яке рішення.
Позивач просить суд визнати заповіт недійсним як розпорядження на випадок смерті, складений _______________ на користь _______________ посвідченого приватним нотаріусом _______________ _____року та визнати _______________ такою, що не має право на спадкування.
Відповідно до ст. 128 ЦПК України, відповідач має право подати суду письмове заперечення проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення.
Враховуючи викладене, відповідач повністю заперечує проти позову, оскільки вимоги позивача викладені в такому позові є безпідставними, незаконними та необґрунтованими.
По-перше, насправді _______________ виповнилося _____ років. Але він хворів не рік а з _______________ року.
Неможливо погодитися з позивачем, що _______________ в останні дні та на день посвідчення заповіту не усвідомлював значення своїх дій та не міг керувати ними. _______________ добре розумів, що відбувається, останній повністю розумів свої дії до кінця свого життя.
Твердження позивача, що саме в момент підписання заповіту _______________ не усвідомлював значення своїх дій, ґрунтуються на припущеннях, всупереч ч. 4 статті 60 ЦПК України, відповідно до якої доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
В медичній картці хворого №_______________ є тільки один запис стосовно дезорієнтації, який було зроблено_______________ року, саме в день коли _______________ власноруч підписав довіреність на ________________., в якій зазначено, що дієздатність _______________ було перевірено, що не оспорюється позивачем. Тобто, якщо _______________ і відчував себе погано, він добре розумів, що відбуваться.
_____ року, відповідно до медичної картки хворого №_____, у _____ _______________був у свідомості та доступний контакту, після чого у _____ було складено заповіт у присутності свідків. Відповідно за заповіту ________________, дієздатність свідків та заповідача було також перевірено.

Позивач надає оцінку медичним документам, які потребують спеціальних знать та робить висновки стосовно психічних розладів та порушень свідомості. Позивач взяв на себе права та обов’язки експерта всупереч ст. 145 ЦПК України, самостійно встановив психічний стан особи.

Відповідно до Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13, для встановлення психічного стану заповідача в момент складання заповіту, який давав би підстави припустити, що особа не розуміла значення своїх дій і (або) не могла керувати ними на момент складання заповіту, суд призначає посмертну судово-психіатричну експертизу (ст. 145 ЦПК). Суд не має права давати оцінку медичним документам, які потребують спеціальних знань.
По друге, позивач стверджує, що _______________ не міг підписати заповіт власноруч.
Відповідно до частини 4 статті 207 Цивільного кодексу України, якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа.
У зв’язку з тим, що ________________хворів є людиною похилого віку, знаходився у ліжку, для нього було не зручно підписувати заповіт. Також, останній хвилювався, що позивач може оскаржувати заповіт та попросив нотаріуса, щоб за нього підписалася інша особа за його дорученням.
Також заповіт було укладено у присутності свідків. Присутність свідків зумовлена тим, щоб підтвердити стан, у якому перебував заповідач на момент посвідчення заповіту. Нагадую, що відповідно за заповіту ______________, дієздатність свідків та заповідача було перевірено.
Твердження позивача, що заповіт був підписаний іншою особою не є підставою про визнання недійсності заповіту.

По-третє, позивач зазначив, що у _______________ не було жодних підстав, мотивів чи внутрішніх переконань складати заповіт.
Позивач, не пояснив суду хто така спадкоємець _______________. _______________ не було зазначено, про сумісне життя свого батька з _______________ У ________________та _______________. були «фактичні шлюбні відносини», вони проживали однією сім’єю, вели спільне господарство, багато подорожували, що підтверджується сумісними фотографіями та свідками.
Заповідач прожив з ______________  більше _____ років. Також, відповідно до розписки (листа особистого характеру, який знаходиться у матеріалах справи), який булу складено власноруч ________________ було зазначено, що він приймає на себе обов’язки чоловіка _______________.
Враховуюче зазначене, заповіт ніяким чином не міг був укладений під впливом обману та помилки, як зазначає позивач. Це вказує, що волевиявлення ________________ було вільним та відповідало його волі.
Також поняття «Свобода волевиявлення» відноситься до області права, а не медицини. Якщо у заповідача було погане здоров’я - це не означає, що заповіт було укладено не за його волею.
По-четверте, _______________. не приймав участі у житті_______________, не піклувався про його здоров’я.
_______________. самостійно оплачувала лікування _______________., що підтверджується квитанціями про оплату послуг та ліків.
Відповідач самостійно займалася похованням _______________., що підтверджується довідкою на одержання та підпоховання праху від ______________ року, договором-замовлення на організацію проведення поховання від _______________ року на суму _____ гривні, договором-замовлення на організацію проведення поховання від _____ року № _____на суму _____ гривень та квитанцією, договором-замовлення на організацію проведення поховання від _____ року №_____ на суму _____гривень та квитанцією, договором-замовлення на організацію проведення поховання від _____року №_____ на суму_____гривень та квитанцією, договором-замовлення на організацію проведення поховання від _____ року на _____гривень.
Також, у _______________. було багато обстежень, які оплачувала _______________, наприклад комп’ютерна томографія від. _____ року, яка була долучена до матеріалів справи.
Після того, як _______________ був звільнений з роботи _____року, відповідно до довідки (довідка додається), допомагали з лікуванням два сини _______________., а саме _______________., відповідно до копії паспорту серія_______________ (копія надається) та _______________., відповідно до закордонного паспорту _______________ (копія надається).
Відповідно до фотографії (копія додається) _______________ приїжджала до свого сина _____________________ до Канади. Син _______. з  _______________. є матеріально забезпеченою людиною, займається розведенням коней і пише книги, що підтверджується копіями з його книги (копії додаються).

Те, що рідний син _______________ не піклувався про свого батька, не цікавився його життям останні 12 років, спричинило хвилювання з боку померлого _______________. стосовно оскарження заповіту його сином та відсутністю бажання складати заповіт на його користь.

По-п’яте, позивач безпідставно зазначає, що у _______________ в подальшому спостерігалась дезорієнтація, дісфорія, зникла здатність впізнавати місце, де він знаходиться, пам’ятати те, що з ним відбувається, всупереч ст. 60 ЦПК України, відповідно до якої доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі та сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень
Підставою для визнання правочину недійсним за ст. 225 ЦК України може бути лише абсолютна неспроможність особи в момент вчинення правочину розуміти значення своїх дій та (або) керувати ними.
Зазначена правова позиція викладена в постановах Верховного Суду України№ 6-1531цс16 від 28 вересня 2016 року, № 6-9цс12 від 29 лютого 2012 року, які згідно зі ст. 360-7 ЦПК України є обов'язковою для усіх судів України.

Позивач безпідставно просить суд визнати _______________, такою, що не має права на спадкування. Статтею 1224 ЦК України визначено вичерпний перелік підстав, коли спадкоємець може бути усунутий від спадкування.
Отже, відповідач вибрав невірний спосіб захисту своїх прав.
Відповідно до частини 3 статті 10, статті 60 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень
Позивач не надав жодного належного та допустимого доказу на підтвердження своїх вимог. Доказування _______________ ґрунтуватися на припущеннях.
на підставі викладеного у відповідності із ст. 128,-
П Р О Ш У:
1. У задоволенні позовних вимог Позивача відмовити повністю.

Додатки:
1. копія паспорту _______________ сірія _____
2. копія закордонного паспорту _______________
3. копія фотографії на якій зображені _______________ _______________
4. довідка про звільнення _______________
5. копія заперечення для позивача.

 

_______________ року Представник _______________
_______________