(063) 425-90-30

Центр клиентского обслуживания

До Приморського районного суду м. Одеси
м. Одеса, вул. Балківська 33

Позивач: _______________
_____року народження
паспорт серії ______________
ідентифікаційний номер _______________
65045, м. Одеса, вул. _______________

Відповідач: _______________
_____року народження
65014, м. Одеса, пров. _______________
Третя особа: Орган опіки та піклування Приморської районноїадміністрації Одеської міської ради

65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134

Позовна заява
про позбавлення батьківських прав

Я, _______________ разом з матір’ю особа 3 та своїми дітьми ________________ року народження (свідоцтво про народження серія _______________) та _______________ року народження (свідоцтво про народження серія _______________) , відповідно до довідки про склад сім’ї № _______________ року.
Відповідач життям дітей не цікавився, не телефонує, не виявляє бажання спілкуватись з дітьми, ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дітей.
_______________ не надає матеріальної допомоги дітям. Відповідно до розрахунку заборгованості по аліментам від _______________ року, станом на _______________ року заборгованість по аліментам складає _______________гривень.
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від _______________ року _______________ року народження, було тимчасово обмежено в праві виїзду за межі України, з вилученням паспорту, до виконання виконавчого листа № _______________, виданного Приморським районним судом м. Одеси _______________ року, про стягнення аліментів з _______________ на користь на утримання сина _______________ року народження та доньки _______________ року народження в розмірі _______________, щомісяця на кожну дитину.
На сьогоднішній день, діти не пам'ятають батька та немають до нього ніяких почуттів. Також в спілкуванні зі мною діти ніколи про нього не цікавились.
Відповідно до характеристики Одеської загальноосвітньої школи №_______________ ступенів Одеської міської ради Одеської області _______________року народження, ______________, та _______________ приділяють належну увагу вихованню дитини. Батько,_______________школу і батьківськи збори не відвідував. З _______________ на території та поза школою не зустрічався. З питань виховання та навчання дитини ні з вчителями, ні з адміністрацією школи не зв’язувався. Справами _______________ у школі зовсім не цікавився.
Відповідно до характеристики Одеської загальноосвітньої школи № ______________ ступенів Одеської міської ради Одеської області ______________, _____________ року народження, хлопчик завжди охайний та чисто одягнений, що характеризує матір та бабусю з позитивної сторони. Батько _______________, школу і батьківські збори не відвідував. _______________ на території та поза школою не зустрічався. З питання виховання та навчання дитини ні з вчителями, ні з адміністрацією школи не зв’язувався.
Сусіди (відповідно до довідки про склад сім’ї _______________ року) а саме: _______________, паспорт серії _______________паспорт серії _______________, _______________, паспорт серії _______________ та _______________, паспорт серії _______________ в довідки від _______________ року, яка засвідчена печаткою, зазначили, що вони підтверджують, що за адресою: м. Одеса, вул. проживає _______________. з _______________ та дітьми _______________ та _______________. Батько дітей не проживає за вказаною адресою, не приймає участі у вихованні дітей. Вихованням дітей займається мати та бабуся.
Відповідно до довідки від _______________ року, №_______________ набув громадянство України та відповідно до довідки від _______________ року, _______________ є громадянином України з _______________ року.
У відповідності з ч.2 ст.150 Сімейного кодексу України ( далі – СК України) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток. Враховуючи те, що відповідач по справі жодним чином не був позбавлений інформації стосовно міста перебування мене та дітей, а з мого боку ніколи не створювалися перешкоди у спілкуванні дітей з ним та прийманні участі батька в вихованні, вищевикладенні обставини свідчать про фактичну можливість, але вольове небажання виконувати відносно дітей батьківські обов'язки, покладені на нього законом.
Згідно ч. 2 ст.141 СК України, розірвання шлюбу між батьками, окреме проживання їх від дитини не впливає на обсяг їхніх прав та не звільняє від обов'язків щодо дитини. У відповідності з ч.2 ст.157 СК України той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні. Нехтування батьківськими обов'язками з боку батька, на мою думку, принижує гідність дітей, а наявність людини, яка юридично має права батька, але фактично залишається чужою людиною, може в подальшому привести до негативних наслідків у житті дитини як з моральної, так і з правової точки зору.
У відповідності з ч.4 ст.155 СК України ухилення кого-небудь із батьків від виконання батьківських обов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.
Стаття 164 СК України містить перелік підстав для застосування до винної особи такого виду відповідальності як позбавлення батьківських прав.
На підставі ст.ст. 121, 141, 150, 151, 155, 164 Сімейного Кодексу України,
В порядку, передбаченому ст.ст.3,4,10,15,27, 30-31, 57, 119, 120, 122, 208, 209, 213-215, 218 Цивільного процессуального Кодексу України,

ПРОШУ:


1. Позбавити _______________ року народження, який проживає за адресою: 65014, м. Одеса,_______________ батьківських прав відносно малолітньої дочки  __________________року народження та малолітнього сина особа _______________року народження.
2. Доручити Органу опіки та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської ради (65039, м. Одеса, вул. Канатна, 134) надати висновок Органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав _______________ року народження відносно дочки _______________ року народження та сина особа _______________ року народження.


Додатки:

«___»___________2017 рік                                                                                                                                             _____________/________________