(063) 425-90-30

Центр клиентского обслуживания

Договірна робота - одна з основних ділянок правової роботи суб’єкта господарювання, направлена на формування і виконання нормативних актів.

Договірна робота в діяльності суб’єкта господарювання посідає особливе місце. До її складу входить підготовка, розробка, узгодження, оформлення договорів, а також подальший контроль за виконанням договорів та аналіз результатів їх виконання. Підписані договори при цьому повинні відповідати вимогам нормативних актів і максимально повно охоплювати всілякі нюанси взаємин сторін договірних відносин. Оформлення договорів також може мати свої затверджені та уніфіковані типові форми[1, с.15].

Україна знаходиться на шляху проведення політично-економічних реформ, які дозволять стабілізувати економіку, побороти корупцію, встановити політичну стабільність держави. Українська держава, яка зараз і так переживає не кращі часи у зв’язку з окупацією Автономної республіки Крим і проведенням Антитерористичної операції на Сході України, що впливає на політико-економічну стабільність нашої держави. Разом з цим не маловажним є проблеми, які існують в законодавстві України, яке регулює порядок здійснення договірної роботи на підприємствах, установах, організаціях, по при те, законодавство оновлюється з метою його відповідності Європейським стандартам.

Але на практиці у юристів, які ним керуються виникає багато проблем, що потребують свого вирішення, шляхом подальшого удосконалення законодавства України з акцентом на практику його застосування. Головною проблемою сучасного законодавства в сфері здійснення договірної роботи є його направленість на використання застарілих моделей здійснення договірної роботи, коли в пріоритеті процесу укладення, підготовки, розробки, узгодження договору і подальший контроль за рухом і якісним виконанням договору на певному підприємстві є паперова форма ведення договірної роботи, яка є застарілою і не відповідає сучасним умовам розвитку світових стандартів в даному направлені, які давно користуються новими досягненнями сучасних технологій. Тому в українське законодавство є нагальна необхідність введення масштабно нових принципів і механізмів здійснення договірної роботи, що дозволить відкрити нові можливості і прискорить роботу юридичних служб підприємств, установ, організацій у вигляді створення електронної бази даних договорів і супровідної документації, яка може бути невід’ємною частиною договору для його швидшого і якісного виконання. Однією з таких пропозицій, яка дозволить прискорити даний процес є ведення електронних систем документообігу на кшталт тієї, що використовується в бухгалтерській діяльності і роботі державної казначейської служби.

Однією з таких програм є 1С: Документообіг 8. Програмний продукт "1С: Документообіг 8", призначений для автоматизації діловодства компаній. Продукт дозволяє автоматизувати роботу з вхідними, вихідними і внутрішніми документами, систематизувати роботу з файлами, автоматизувати роботу архіву та прискорити пошук і обробку документів

«1С: Документообіг 8 ПРОФ» дозволяє:
1) впорядкувати роботу співробітників з документами, виключити можливість втрати версій або перетину фрагментів при одночасній роботі;
2) скоротити час пошуку потрібної інформації та сумарний час колективної обробки документів;
3) підвищити якість готового матеріалу (проектів, документації та ін.) за рахунок вирішення великої кількості спірних питань та впорядкування роботи користувачів[2].

Наступною програмою, яку можна використати для досягнення електронного документообігу в договірній роботі є ПАРУС - Підприємство 7 - це комплексна система управління та обліку малих та середніх підприємств[3]. Дана система є простою і зручною у використанні та у свою чергу може послужити основою для створення електронного договірного документообігу.

Коли у учасників договірної роботи з'явиться можливість підписувати договір між контрагентами шляхом накладення електронно-цифрового підпису на договір, який буде викладений в електронному вигляді і буде поміщений в реєстр договорів електронної бази даних уповноваженого органу, який буде здійснювати фінансовий контроль за функціонуванням даного програмного забезпечення.

Першим кроком у досягненні мети встановлення нового порядку здійснення договірної роботи з прийняттям Верховною Радою України 25 грудня 2015 року Закону України «Про публічні закупівлі» від 1 серпня 2016 року даний закон набрав чинності в повному об’ємі і запуск проекту Prozzoro [4]. Дані зміни вже встановили більш сучасний і досконалий порядок здійснення договірної роботи, було покращено порядок контролю і проведення публічних закупівель. Але, досягнення поставлених цілей, а саме досягнення нового порядку здійснення договірної роботи можливо на нашу думку лише із використанням електронної системи публічних закупівель Prozzoro, яка в свою чергу у поєднанні з програмним забезпеченням 1С Документообіг 8 і ПАРУС - Підприємство 7 може стати хорошою платформою для подальшого розроблення нового єдиного програмного забезпечення.

Головними нормативно-правовими актами, які встановлюють правила здійснення договірної роботи є Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про публічні закупівлі», Закон України «Про електронний цифровий підпис», Закон України «Про електроні документи та електронний документообіг».

Договірна робота в діяльності підприємства посідає особливе місце. Встановлення зовсім нових і сучасних механізмів здійснення договірної роботи допоможе підвищити ефективність здійснення договірної роботи на підприємстві. В свою чергу підвищення ефективності здійснення договірної роботи дозволить економити кошти даних підприємств і загалом це повинно спричини розвиток економіки України в цілому.

Список використаних джерел:

1. Дзера О.В. Договірне право України (загальна частина): навч. посіб.. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.
2. 1С Підприємство 8 Документообіг ПРОФ для України: [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://bookkeeping.com.ua/1c-enterprise-8-document-circulation-ukr.html.
3. ПАРУС –Підприємство 7 (Комплексна система управління та обліку малих та середніх підприємств) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://proaudit.com.ua/prog/parus-pidpriemstvo-7.html.
4. Електроні закупівлі – уже реальність: Бюджетна бухгалтерія [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://i.factor.ua/journals/bb/2016 /january/issue-4/1/article-14934.html.

Автор: В. І. Гоян

 

Добавить отзыв


Защитный код
Обновить